Doradztwo obejmujące przetargi
przygotowywanie dokumentacji zamówienia
audyt
Doradztwo inwestycyjne budowlane
szkolenia

Nasz projekt

 

„Nowe Prawo Zamówień Publicznych – nowa szansa dla MŚP”

 

już otwarty!

 

Dofinansowane ze środków unijnych szkolenia i doradztwo z Prawa Zamówień Publicznych w Polsce południowo – wschodniej

Jeżeli chcesz wziąć udział w szkoleniach z Prawa Zamówień Publicznych lub uzyskać doradztwo prawne zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne

 

Zapoznaj się ze szczegółami

 

http://www.zp-doradztwo.pl/news/

 

Zgłoś się do naszego projektu

 

https://oditk.eu/formularz-zgloszeniowy-pzp-poludniowa-polska/

 

 

Zamówienia Publiczne Doradztwo

 

Kancelaria Zamówienia Publiczne Doradztwo od ponad 15 lat specjalizuje się w zamówieniach publicznych, partnerstwie publiczno-prywatnym i doradztwie inwestycyjnym. Zespół został założony przez radców prawnych świadczących profesjonalną i kompleksową obsługę prawną w zakresie doradztwa, szkoleń i audytu w wydatkowaniu środków publicznych. Jakość i rzetelność naszych usług została doceniona przez wiodące firmy z branży inżynierskiej, budowlanej, zarządzającej, medycznej, komputerowej, a także organy administracji publicznej.

Oferujemy naszym Klientom usługi z zakresu prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących zamówień publicznych i partnerstwa publiczno – prywatnego. Sporządzamy również opinie prawne dotyczące interpretacji przepisów, orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych. Dokonujemy analizy ogłoszeń o zamówieniach i specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), ofert wykonawców, umów o udzielenie zamówienia publicznego i partnerstwo publiczno – prywatne, a także sporządzamy i opiniujemy dokumentację przetargową, wykonujemy audyt przeprowadzonych postępowań. Ponadto, reprezentujemy Klienta na każdym etapie postępowania odwoławczego i skargowego. Prowadzimy obsługę zamówień publicznych oraz organizujemy przetargi w Krakowie, Katowicach, jak również na terenie całego kraju.

Jako specjaliści dajemy naszym Klientom gwarancję świadczenia kompleksowych i rzetelnych usług.

Szczegółowy zakres naszych usług znajdą Państwo na naszej stronie.