Nowe Prawo Zamówień Publicznych – nowa szansa dla MŚP

 

Projekt

Nowe Prawo Zamówień Publicznych – nowa szansa dla MŚP

już otwarty

 

Dofinansowane ze środków unijnych szkolenia i doradztwo z Prawa Zamówień Publicznych w Polsce południowo – wschodniej

Jeżeli chcesz wziąć udział w szkoleniach z Prawa Zamówień Publicznych lub uzyskać doradztwo prawne zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne

 

Zgłoś się do projektu „Nowe Prawo Zamówień Publicznych – nowa szansa dla MŚP”

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line

https://oditk.eu/formularz-zgloszeniowy-pzp-poludniowa-polska/

 

Zakres wsparcia w ramach projektu

 • Szkolenie z Prawa Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno – Prywatnego
 • Szkolenie z e-zamówień
 • Szkolenie z prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych
 • Doradztwo z ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce

Województwa, na terenie których realizowany jest projekt

 • małopolskie
 • świętokrzyskie
 • podkarpackie

Kto może wziąć udział w projekcie

 • przedsiębiorstwa z sektora MŚP (mikro, małe i średnie firmy)
 • przedsiębiorstwa mające siedziby na terenie w/w województw
 • przedsiębiorstwa, które nie zawarły do tej pory umowy z zamawiającym na realizację zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 2 pkt. 13 ustawy PZP (powyższy przepis dotyczy zamówień o wartości powyżej 30.000 EUR)
 • właściciele i pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę
 • projekt jest skierowany również do osób niepełnosprawnych

 

Dofinansowanie szkoleń i doradztwa wynosić będzie 90 % kosztu działania.

 

Korzyści z udziału w projekcie

 • Przygotowanie do praktycznego udziału w zamówieniach publicznych
 • Zapoznanie z zasadami partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Praca z ekspertami m.in. mających doświadczenie w pracy u Zamawiających, występowaniu przed KIO
 • Możliwość skorzystania z doradztwa związanego z udziałem w konkretnym postępowaniu m.in. wsparcie doradcy w przygotowaniu oferty, napisaniu protestu, przeanalizowaniu SIWZ i umowy
 • Omawianie bieżących postępowań

 

Aktualne nabory 

Woj. małopolskie

 • 24-25.09.2020 – szkolenie z Prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego – brak miejsc
 • październik 2020 – grudzień 2020 – szkolenia z instrumentów e-zamówień
 • wrzesień 2020 – maj 2021 – doradztwo z ubiegania się o zamówienia publiczne

Woj. świętokrzyskie

 • 28-29.09.2020 – szkolenie z Prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego – brak miejsc
 • październik 2020 – grudzień 2020 – szkolenia z instrumentów e-zamówień
 • wrzesień 2020 – maj 2021 – doradztwo z ubiegania się o zamówienia publiczne

Woj. podkarpackie

 • 21-22.10.2020 – Szkolenie z Prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego
 • 23.10.2020 – Szkolenie z instrumentów e-zamówień
 • wrzesień 2020 – maj 2021 – doradztwo z ubiegania się o zamówienia publiczne

 

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie internetowej: www.oditk.eu

 

Zobacz szczegóły projektu

https://oditk.eu/pzp-poludniowa-polska/

 

Projekt jest realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 2.2. POWER, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

Zgłoś się do projektu „Nowe Prawo Zamówień Publicznych – nowa szansa dla MŚP”

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line

https://oditk.eu/formularz-zgloszeniowy-pzp-poludniowa-polska/

 

 Kontakt:

 

Tel. +48 697 850 189

Tel. +48 695 354 971

e – mail: biuro@zp-doradztwo.pl