zamówienia publiczne doradztwo
obsługa prawna przetargów obsługa prawna przetargów
 
 
obsługa prawna przetargów obsługa  przetargów obsługa prawna przetargów obsługa przetargów obsługa prawna przetargów obsługa prawna przetargów obsługa przetargów obsługa prawna przetargów
 
 
 
 


Zespół ekspertów Zamówienia Publiczne Doradztwo od lat specjalizuje się w zamówieniach publicznych, partnerstwie publiczno-prywatnym i doradztwie inwestycyjnym. Zespół został założony przez prawników praktyków, których celem jest świadczenie profesjonalnych i kompleksowych usług prawnych w obszarach szeroko pojętego doradztwa, szkoleń i audytu w zakresie wydatkowania środków publicznych. Jakość i rzetelność naszych usług została doceniona przez wiodące firmy z branży inżynierskiej, zarządzającej, komputerowej, a także organy administracji publicznej.

Oferujemy naszym Klientom usługi z zakresu prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego. Sporządzamy również opinie prawne dotyczące interpretacji przepisów, orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych. Dokonujemy analizy ogłoszeń o zamówieniach i specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), ofert wykonawców, umów o udzielenie zamówienia publicznego i partnerstwo publiczno-prywatne, a także sporządzamy i opiniujemy dokumentację przetargową, wykonujemy audyt przeprowadzonych postępowań. Ponadto, reprezentujemy Klienta na każdym etapie postępowania odwoławczego i skargowego.

Jako specjaliści dajemy naszym Klientom gwarancję świadczenia kompleksowych i rzetelnych usług.

Szczegółowy zakres naszych usług znajdą Państwo na naszej stronie.Zamówienia Publiczne Doradztwo, ul. Wybickiego 7/307, 31-261 Kraków, tel.: (+48) 697 850 189, tel.: (+48) 695 354 971