Oferujemy Państwu usługi w zakresie audytu prawnego dotyczącego procedur udzielania zamówień publicznych. Audyt ten ma na celu sprawdzenie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Audyt procedur może być podyktowany wymogami przepisów regulujących warunki dofinansowania zamówienia lub jedynie dla celów informacyjnych, czy szkoleniowych. Realizowany jest w dwóch formach:

  • audyt uprzedni (ex ante), stanowiący ocenę zgodności prowadzonego postępowania przetargowego z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonywaną przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, którego celem jest:
    – ustalenie i wskazanie ewentualnych naruszeń ww. ustawy oraz
    – uniknięcie zawarcia nieważnej umowy, a co za tym idzie – ewentualnego wydatkowania środków publicznych niezgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • audyt następczy (ex post), stanowiący ocenę zgodności prowadzonego postępowania z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonywaną po udzieleniu zamówienia publicznego tzn. po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, którego celem jest analiza przetargu i wskazanie ewentualnych nieprawidłowości w toku przeprowadzonej procedury.

Posiadamy doświadczenie w przeprowadzaniu audytu przetargów finansowanych zarówno ze środków Unii Europejskiej, Banku Światowego, jak również z innych źródeł. Prowadzimy audyt postępowań przetargowych w Krakowie, Katowicach, jak również na terenie całej Polski.