Bezpłatne konsultacje z zamówień publiczych

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu w zakresie podnoszenia standardów prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w samorządowych jednostkach organizacyjnych, kancelaria Zamówienia Publiczne Doradztwo organizuje nieodpłatną pomoc prawną obejmującą konsultacje z zamówień publicznych w JST z województw małopolskiego i śląskiego. Pomoc prawna jest całkowicie bezpłatna. Doradztwo z zamówień publicznych  obejmuje jednodniowe spotkanie w siedzibie JST. W ramch konsultacji szczegółowej analizie poddane zostaną zagadnienia z zakresu problematyki prowadzonych przez Państwa postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Doradztwo świadczone jest przez zespół ekspertów, legitymujący się wieloletnim doświadczeniem z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych. Bezpłatne doradztwo z zamówień publicznych jest kontynuacją podobnego projektu realizowanego w latach 2012-2013 dla wykonawców z sektora MSP. Radcowie prawni kancelarii Zamówienia Publiczne Doradztwo udzielili wówczas 520 godzin bezpłatnych konsultacji dla ponad 70 wykonawców.

W przypadku zainteresowania doradztwem prosimy o wskazanie problematyki, która byłaby przedmiotem konsultacji. Po otrzymaniu zagadnień, uzgodnimy dogodny dla obu stron terminie.

Z członkami naszego zespołu możecie Państwo bliżej zapoznać na naszej stronie internetowej pod adresem: www.zp-doradztwo.pl .

Zagadnienia i problemy mające być przedmiotem konsultacji prosimy kierować na adres: biuro@zp-doradztwo.pl lub kontaktując się pod następujące nr telefonów: +48 695 354 97;  +48 697 850 189