Współpracujemy z:

www.skorek.com.pl – Kancelaria Radcy Prawnego Bartosza Skorka

www.iwaniec.biz – Kancelaria Adwokacka Witosława Iwańca

www.e-cezar.pl – Cezar Sp. z o.o., firma szkoleniowa

www.cc.net.pl – Compass Consulting, firma doradczo – szkoleniowa

www.turanzi.pl –  Internetowy sklep zoologiczny – TURANZI.pl

 

Przydatne strony:

www.uzp.gov.pl Urząd Zamówień Publicznych

www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/prawo-polskie/ustawa-pzp/ustawa-pzp/ Ustawa Prawo zamówień publicznych

http://ted.europa.eu/ TED – Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dotyczący ogłoszeń o zamówienie publiczne

http://simap.europa.eu/index_pl.htm SIMAP-Portal zamówień publicznych Wspólnoty Europejskiej

http://portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/bzp/szukaj Biuletyn zamówień publicznych UZP

https://licytacje.uzp.gov.pl/index.php Platforma aukcji i licytacji elektronicznej UZP

http://portal.uzp.gov.pl/pl/site/uzp/podprogowe/szukaj Ogłoszenia podprogowe UZP

www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html strona Sejmu RP z bazą aktów prawnych