Kancelaria Zamówienia Publiczne Doradztwo od ponad 15 lat specjalizuje się w zamówieniach publicznych, partnerstwie publiczno-prywatnym i doradztwie inwestycyjnym. Zespół został założony przez radców prawnych świadczących profesjonalną i kompleksową obsługę prawną w zakresie doradztwa, szkoleń i audytu w wydatkowaniu środków publicznych. Jakość i rzetelność naszych usług została doceniona przez wiodące firmy z branży inżynierskiej, budowlanej, zarządzającej, medycznej, komputerowej, a także organy administracji publicznej.

Oferujemy naszym Klientom usługi z zakresu prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących zamówień publicznych i partnerstwa publiczno – prywatnego. Sporządzamy również opinie prawne dotyczące interpretacji przepisów, orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych. Dokonujemy analizy ogłoszeń o zamówieniach i specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), ofert wykonawców, umów o udzielenie zamówienia publicznego i partnerstwo publiczno – prywatne, a także sporządzamy i opiniujemy dokumentację przetargową, wykonujemy audyt przeprowadzonych postępowań. Ponadto, reprezentujemy Klienta na każdym etapie postępowania odwoławczego i skargowego. Prowadzimy obsługę zamówień publicznych oraz organizujemy przetargi w Krakowie, Katowicach, jak również na terenie całego kraju.

Jako specjaliści dajemy naszym Klientom gwarancję świadczenia kompleksowych i rzetelnych usług.

Szczegółowy zakres naszych usług znajdą Państwo na naszej stronie.

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DORADZTWO

ul. Wybickiego 7C/307,

31 – 261 Kraków

tel. + 48 695 354 971

tel. +48 721 208 418

e – mail: biuro@zp-doradztwo.pl

www.zp-doradztwo.pl