Zamówienia Publiczne Doradztwo należy do grupy wiodących zespołów prawniczych świadczących usługi związane z prawem zamówień publicznych. Zamówienia Publiczne Doradztwo dysponuje jednym z największych i najbardziej doświadczonych zespołów prawników specjalizujących się w tej dziedzinie prawa w Małopolsce. Firma świadczy usługi doradcze na rzecz zamawiających udzielających największych w Polsce zamówień publicznych, a także zarówno dużych korporacji, jak również i mniejszych wykonawców ubiegających się o te zamówienia. Zamówienia Publiczne Doradztwo świadczy także usługi na rzecz administracji państwowej i organów samorządu terytorialnego. Nasz zespół oferuje kompleksową obsługę w zakresie prawa zamówień publicznych:

  • sporządzanie opinii, udzielanie konsultacji oraz porad
  • analiza, ocena oraz przygotowywanie całości niezbędnej dokumentacji przetargowej, w szczególności opracowanie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści umowy wraz załącznikami
  • udział w komisji przetargowej jako członek komisji przetargowej
  • udział w postępowaniu jako biegły
  • ocena ofert składanych przez wykonawców
  • sporządzanie odwołań do KIO oraz skarg w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, ich ocena oraz rekomendacje w zakresie treści
  • obsługa formalno-prawna poprzedzająca podpisanie umowy
  • przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia, jako pełnomocnik zamawiającego, przetargów nieograniczonych oraz innych trybów
  • reprezentacja zamawiającego i wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami powszechnymi
  • doradztwo w zakresie zamówień wspólnotowych

Z naszym doświadczeniem w powyższej dziedzinie można się zapoznać tutaj.