W ramach swojej działalności zespół Zamówienia Publiczne Doradztwo zajmuje się również organizacją szkoleń mających na celu przybliżenie wiedzy z zakresu wybranych dziedzin prawa.

Zamówienia Publiczne Doradztwo dysponuje kadrą doświadczonych szkoleniowców. W chwili obecnej prowadzimy w większości szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno – prywatnego. Nasze szkolenia tworzone są z myślą o praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy, więc często przybierają one postać warsztatów. Z reguły organizujemy szkolenia dedykowane na zamówienie Klienta.

Oferujemy Państwu przeprowadzenie szkoleń o następującej tematyce:

  • Nowelizacje ustawy Prawo zamówień publicznych
  • Zamówienia publiczne na dostawy i usługi
  • Zamówienia publiczne na roboty budowlane
  • Zamówienia unijne i krajowe
  • Zamówienia sektorowe
  • Umowy w zamówieniach publicznych
  • Środki zaskarżenia w zamówieniach publicznych
  • Przetargi w jednostkach samorządu terytorialnego
  • Przedsięwzięcia partnerstwa publiczno-prywatnego

Z naszym doświadczeniem w powyższej dziedzinie można się tutaj.