ZAŁOŻYCIELE

Edyta Pasierb

radca prawny wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie, prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie z oddziałem w Katowicach (szczegóły: kliknij tutaj). Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, partnerstwie publiczno – prywatnym, prawie budowlanym, prawie autorskim, prawie spółek oraz prawie turystycznym. Wielokrotnie reprezentowała zamawiających oraz wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądem Okręgowym. Członek władz Fundacji Instytut Obywatelski zajmującej się integracją Unii Europejskiej z sąsiadującymi z Unią krajami wschodnimi. Możliwość obsługi prawnej w języku rosyjskim.

Magdalena Czajkowska
magdalena czajkowska doktor nauk prawnych (rozprawa doktorska dotyczyła konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego), ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkołę Prawa Amerykańskiego The Catholic University of America Columbus School of Law na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz International Legal Studies Programme na Uniwersytecie w Antwerpii (UIA).
Odbyła staż w Dyrektoriacie Konkurencji Komisji Europejskiej w Brukseli.
Specjalizuje się w zamówieniach publicznych i partnerstwie publiczno – prywatnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
Zajmuje się audytem prawnym, sporządzaniem analiz i opinii. Reprezentuje wykonawców i zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą. Autorka licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych.

WSPÓŁPRACOWNICY

Witosław Iwaniec

adwokat, prowadzi Kancelarię Adwokacką w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Programu Prawa Europejskiego van Tilburg University w Holandii. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie procesowym oraz w prawie zamówień publicznych. Publikował w wydawnictwach i czasopismach prawniczych, w tym na łamach Prawa Teleinformatycznego oraz Transformacji Prawa Prywatnego. Możliwość obsługi prawnej w języku angielskim.
Bartosz Skorek

radca prawny, prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w prawie spółek, międzynarodowym prawie handlowym, prawie bankowym, prawie zamówień publicznych (zwłaszcza zamówień sektorowych). Autor licznych publikacji m.in. na łamach „Prawa spółek” i „Przeglądu Ustawodawstwa Gospodarczego”.
Małgorzata Moras

doktor nauk prawnych UJ, absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego oraz Szkoły Prawa Austriackiego UJ, autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych, posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych po stronie zamawiającego.
Anita Kurowska

prawnik, ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Autorka publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych po stronie Zamawiającego.